Staś Fidos

To piękne móc liczyć na innych
Nikt samotnie nie zniósłby życia

Zapraszam